آنی گیر
این ماده پودری آماده بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده می باشد که فاقد کلراید است و پس از اضافه شدن آب سریعا وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می شود.
کد محصول: INTRASIT® Rasant 55Z
  • سهولت در اجرا
  • چسبندگی بالا
  • واکنش سریع با آب
  • سخت شوندگی سریع
  • مقاوم در برابر یخ زدگی
  • متوقف نمودن نشت فعال آب و رطوبت
  • مقابله با فشار مثبت و منفی آب در حفره ها،ترک ها و اتصالات در سطوح بتنی گذرگاه های زیر زمینی
  • سطوح بتنی که امکان نشت فعال آب وجود دارد