ترمیم کننده بتن ویژه
ترمیم کننده بتن معمولی، پودری آماده برپایه سیمان می‌باشد که پس ازاختلاط با مقدار مشخصی آب به خمیر تبدیل می‌گردد . این خمیر به راحتی بوسیله ماله بر روی سطوح بتنی و سیمانی جهت تعمیر و ترمیم اجرا می‌گردد و سطحی کاملا صاف بدست می‌آید.
کد محصول: Iso Repair-NR
 • سهولت در اجرا
 • چسبندگی زیاد به مصالح پایه سیمانی
 • مقاومت در برابر سایش، خراش و ترک
 • نفوذپذیری کم
 • ترمیم سطوح ترک خورده
 • تسطیح سطوح متخلخل
 • پر نمودن خلل و فرج های بتن
 • حالت فیزیکی: پودر خاکستری
 • وزن مخصوص خمیر آماده: 1.90 ± 0.05 گرم بر سانتی متر مکعب
 • درجه حرارت محیط در زمان اجرا: 5+ الی 30+ درجه سانتی گراد
 • پوشش هر متر مربع: 1.5 الی 2.5 کیلوگرم
 • سطح زیر کار باید عاری از هر گونه آلودگی، چربی وگرد و غبار باشد.
 • سطح باید یکدست و فاقد گودال‌های کوچک باشد.
 • قبل ازاجرا، سطح زیرکار را کاملا مرطوب نمایید تا خشک بودن زیرکار موجب ایجاد ترک نگردد و چسبندگی به خوبی صورت پذیرد.
 • در صورت وجود ترک های عمیق، میبایست ترک را کاملا باز کرده، خمیر را با کمی ماسه مخلوط نموده و داخل ترک را پر کرد.
 • برای ساخت خمیر ترمیم کننده به ازای یک کیلوگرم پودر، مقدار 10± 210 میلی لیتر آب به آن اضافه می گردد.ابتدا آب را درون ظرف اختلاط ریخته وپودر را به آرامی اضافه نمایید. سپس به وسیله همزن برقی (دریل و پره)،این دو را با یکدیگر مخلوط کنید. (عملیات اختلاط را تا رسیدن به مخلوطی همگنادامه دهید.) بهتر است عملیات اختلاط در دو مرحله انجام پذیرد. پس از اختلاطمرحله اول و رسیدن به مخلوطی همگن، به مدت 4 دقیقه دست نگه داشته و سپس اختلاط مرحله دوم صورت پذیرد.خمیر آماده شده بوسیله ماله و یاکاردک بر روی سطح اجرا ‌گردد. (در سطوح بزرگ می توان از روش کروم بندیاستفاده نمود.)
 • توجه: مقدار خمیر آماده شده میبایست در مدت 30 دقیقه مصرف گردد.
 • توجه: پس از نیمه خشک شدن سطح اجرا شده، سطح باید به مدت 24 ساعت با آب (بدون فشار) مرطوب نگاه داشته شود.
 • میزان مصرف: با توجه به سطح زیر کار و میزان تخلخل سطوح، جهت پوشش یک متر مربع 5 ,1 الی 5 ,2 کیلوگرم پودر مورد نیاز می‌باشد.