شلنگ های تزریق
این شلنگ ها به عنوان جایگزین واتر استاپ در سازه های بتنی استفاده می شود. در این روش به دلیل فشار بوجود آمده در داخل شلنگ که توسط رزین تزریق ISO GEL و پمپ تک جزئی DESOI ایجاد شده، رزین از شیارهای روی شلنگ به داخل درزهای بتن نفوذ کرده و باعث آب بندی قطعه و سازه بتنی می گردد.
کد محصول: PREDIMAX
  • نصب آسان و سریع
  • 100% آب بند کننده
  • قابل نصب در زوایای مختلف
  • سازه های هیدرولیکی
  • انواع سازه های آبی بتنی
  • جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی