این محصول باعث ایجاد حباب های کروی شکل و منظم که بصورت زنجیر وار و پیوسته می باشد، می گردد و جهت کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های انجماد و ذوب به بتن افزوده می شود.
کد محصول: Iso Mix-AIR
  • افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
 • امکان کاهش نسبت آب به سیمان
 • افزایش دوام بتن در شرایط محیطی سرد
 • جلوگیری از جداشدگی و آب انداختگی بتن
 • ساخت روسازی های بتنی بزرگراه ها، جاده ها، باند فرودگاه ها و پیاده روها
 • ساخت بتن شبکه های آبیاری و زهکشی (سدها و مخازن)
 • ساخت سازه های بتنی در معرض سیکل ذوب و یخبندان
 • ساخت قطعات پیش ساخته و جداول بتنی
 • حالت فیزیکی: مایع زرد شفاف
 • وزن مخصوص: 0.02 ± 1.01 گرم بر سانتی متر مکعب
 • یون کلر: ندارد
 • قابلیت انحلال: در آب