نوعی افزودنی بتن بر پایه پلی کربوکسیلات است که جهت ساخت بتن با کارایی بسیار بالا و حفظ کارایی استفاده می شود.