افززودنی چند منظوره و بصورت ژل می باشد که در زمان ساخت به بتن افزوده می شودکه علاوه بر افزایش کارایی، باعث افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری بتن سخت شده میگردد.
کد محصول: Iso Mix-CSG700
 • کاهش نسبت آب به سیمان
  • کاهش 15 الی 20 درصدی عیار سیمان
 • افزایش روانی بتن
 • سهولت پمپاژ
 • حفظ روانی بتن
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 30 الی 60 درصد
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن
 • ساخت بتن های پر مقاومت
  • ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی
 • ساخت بتن پل ها و اسکله ها
 • ساخت بتن تصفیه خانه ها
 • بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی
 • حالت فیزیکی: دوغاب غلیظ خاکستری
 • وزن مخصوص: 0.05 ± 1.44 گرم بر سانتی متر مکعب
 • آلایندگی محیط زیست: ندارد
 • قابلیت انحلال: در آب