پودری پوزولانی به رنگ خاکستری می باشد که برای بهبود برخی خواص بتن از جمله دوام و مقاومت آن استفاده می شود.
کد محصول: Iso Mix-MS300
  • افزایش دوام مقاومت فشاری بتن
  • کاهش نفوذ پذیری بتن
  • کاهش میزان سیمان
  • ساخت بتن هایی با مقاومت فشاری زیاد
  • ساخت بتن های نفوذ ناپذیر
  • حالت فیزیکی: پودر پوزولان خاکستری
  • دمای نگهداری: 5+ الی 30+ درجه سانتی گراد