فوم دو عنصری پایه سیلیکاتی
فوم دوجزئی تزریقی بر پایه سیلیکات و نسوز است که با افزایش حجم 30 برابر، جهت پر کردن فضاهای خالی بکار می رود.
کد محصول: IsoFoam S40
  • افزایش حجم 20 تا 30 برابر در دمای 25 درجه سانتی گراد
  • زمان واکنش سریع
  • نسوز، غیر سمی و بدون CFC
  • پرکننده سریع حفرات و فضاهای خالی با امکان تزریق
  • مقاوم در برابر آب
  • جهت عایق بندی آب و گاز
  • دارای استاندارد تونل سازی و معدن کاری
  • قابلیت بارپذیری بالا
  • مقاوم در برابر آبهای شور، اسیدی و قلیایی
  • دارای مجوز استفاده در فضاهای زیر زمینی