بولت فلکسی
بولت فلکسی گونه ای از بولت های کابلی هستند که عمدتاً در فضاهای زیرزمینی برای تحکیم ثانویه بکار گرفته می شوند. این بولت ها در طول و قطرهای مختلف قابل تولید می باشد و می توان همراه با کپسول رزینی و یا ملات انکر IsoThix نصب و اجرا نمود. این محصول دارای گواهینامه طرح صنعتی به شماره 30030 می باشد.
کد محصول: Flexible Bolt
  • تحمل نیروی کشش بیش از 46 تن
  • مقاومت چسبندگی بهینه
  • اجرای آسان
  • چسبندگی در کل طول بولت با استفاده از تزریق کپسول رزین
  • بصورت ثابت یا پیش تنیده