پلیت های فلزی و پلاستیکی
پلیت های فلزی و پلاستیکی
از تجهیزات بولت های فلزی که جهت تحکیم و نگهداری در تونل و معدن مورد استفاده قرار می گیرند.
کد محصول: IsoPlate
  • پچ پلیت ساخته شده از ورق 2mm
  • دام پلیت ساخته شده از ورق 10mm
  • پلیت پلاستیکی