نمایشگاه ها

نمایشگاه IranConmin 2017
نمایشگاه IranConmin 2017

آبان ماه 1396

نمایشگاه معدن طبس
نمایشگاه معدن طبس

فروردین ماه 1397

نمایشگاه معدن کرمان
نمایشگاه معدن کرمان

تیر ماه 1397

نمایشگاه IranConmin 2018
نمایشگاه IranConmin 2018

آبان ماه 1397

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران

مهر ماه 1394

دریافت لوح تقدیر دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب
دریافت لوح تقدیر دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

مهر ماه 1394

نمایشگاه Minex 2015
IMG_0735-e

مهر ماه 1394

نمایشگاه IranConmin 2016
iranconmin

آبان ماه 1395

نمایشگاه Minex 2014
نمایشگاه Minex 2014

آبان ماه 1393

نمایشگاه بتن
نمایشگاه بتن

آبان ماه 1393

سمینار تخصصی معرفی محصولات
سمینار تخصصی معرفی محصولات

خرداد ماه 1394

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
IMG_0652-e-1

مهر ماه 1394

روز بتن
روز بتن

آبان ماه 1388

نمایشگاه Iran Conmin 2010
نمایشگاه Iran Conmin 2010

تیرماه 1389

نمایشگاه بین المللی تونل آسیا
نمایشگاه بین المللی تونل آسیا

آبان 1389

نمایشگاه تونل و سد
نمایشگاه تونل و سد

مهرماه 1390

نمایشگاه معدن کیش
نمایشگاه معدن کیش

بهمن ماه 1387

نمایشگاه معدن کیش
نمایشگاه معدن کیش

بهمن ماه 1387

نمایشگاه تونل و سد- دانشگاه تهران
نمایشگاه تونل و سد- دانشگاه تهران

مهرماه 1388

کنفرانس بین المللی معدن - هتل المپیک
کنفرانس بین المللی معدن - هتل المپیک

مهرماه 1388

نمایشگاه Iran Conmin 2008
نمایشگاه Iran Conmin 2008

تیرماه 1387

نمایشگاه مکانیک سنگ
نمایشگاه مکانیک سنگ

آبان ماه 1386

نمایشگاه مکانیک سنگ
نمایشگاه مکانیک سنگ

آبان ماه 1386

کنفرانس معدن
کنفرانس معدن

آبان ماه 1386

نمایشگاه Iran Conmin 2005
نمایشگاه Iran Conmin 2005

مهرماه 1383

نمایشگاه Iran Conmin 2005
نمایشگاه Iran Conmin 2005

مهرماه 1383